Skole­indskrivning 2023-2024

Skriv dit barn op til skoleåret 2023-2024

Er du forældre til et barn, der i det kommende skoleår skal optages i børnehaveklasse, så skal du skrive barnet op til skole. Skoleindskrivning foregår digitalt i perioden mandag den 16. januar til og med søndag den 12. februar.

Du kan også indskrive barnet i skolens SFO via selvbetjeningsløsningen Dagpleje, institution eller SFO – skriv dit barn op.

Du skal have NemID/MitID for at skrive børn op i både skole og SFO.

 

Hvilke børn skal starte i skole?

Den 16. januar sender skolerne et brev til forældre til børn, der er født i 2017 med information om webindskrivningen. Forældre til børn født i 2016 og som har fået skoleudsættelse modtager også et brev.

Børn, der er født i 2017, er undervisningspligtige og skal indskrives i børnehaveklasse fra august 2023.

Også børn født i perioden 1. januar – 30. september 2018 kan optages efter ansøgning, hvis det skønnes, at barnet kan følge undervisningen.

Forældrene kan søge om at udsætte barnets skolestart et år begrundet i barnets udvikling.

Ønsker du at søge om tidlig skolestart eller skoleudsættelse, skal du både oplyse det i webindskrivningen og indsende særskilt dispensationsansøgning. Du kan få skemaet til dispensationsansøgningen ved, at henvende dig til den skole, hvor du ønsker dit barn optaget.

Skemaet sendes efterfølgende til distriktsskolen, hvor skolelederen skal godkende ansøgningen.

 

Skoledistrikter
Barnet indskrives normalt i den skole i det distrikt, hvor man bor.

I webindskrivningen kan forældre ansøge om, at barnet bliver optaget i en anden skole end distriktsskolen efter eget valg. Du skal selv kontakte den skole, du ønsker barnet optaget i, samtidig med at, du også skal udfylde og indsende særskilt dispensationsansøgning.

Skemaet sendes til distriktsskolen.  

Vælger du/I en anden skole end distriktsskolen, skal du/I selv afholde eventuelle udgifter til transport til og fra skolen. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Skole og Undervisning.

Skriver du dit barn op til en anden skole end distriktsskolen, kan du ikke altid regne med, at barnet bliver optaget. Du kan forvente at få besked om, hvor barnet er optaget den 20. marts.

Efter indskrivningen kan byrådet foretage justeringer af skoledistrikterne for, at opnå en mere hensigtsmæssig fordeling af eleverne. Det skal dog ske inden skoleårets begyndelse.

 

Friskoler og tyske skoler

Ønsker du at indskrive dit barn i en friskole eller en tysk skole, skal du oplyse det i webindskrivningen. Du skal dog samtidig rette henvendelse direkte til den skole, du ønsker dit barn optaget i.

 

SFO for 0.-3. årgang

Dit barn kan være i SFO, efter undervisningen er slut og indtil SFO’en lukker. Der er også mulighed for at tilkøbe morgenåbning. Læs mere om SFO og takster for SFO.

Kontaktperson

Tanja Ruwald Olesen, administrativ medarbejder
Tlf.: 7376 7023 - trh@aabenraa.dk