Strategi i folkeskolen 2021-2025

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 15. september 2020 strategien ”Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv”. Formålet med strategien er at skabe retning og rammer for folkeskolen i Aabenraa Kommune. Strategien synliggør, hvor skolerne i Aabenraa Kommune skal hen. Strategien træder i kraft den 1. januar 2021 og udløber den 31. december 2025.

Du kan hente strategien under relateret indhold.

Kontaktperson

Michael Juul Therkelsen, udviklingskonsulent
Tlf.: 7376 7392 - mjth@aabenraa.dk