Tidlig Tysk

Læs om Aabenraa Kommunes indsats for tidlig tysk i folderen til højre.

Kontaktperson

Michael Juul Therkelsen, udviklingskonsulent
Tlf.: 7376 7392 - mjth@aabenraa.dk