Løn

Du får løn, når du er i praktik. Lønnen svarer til en normal elevløn.

Der er forskellig løn inden for forskellige fag.

Du får løn i prøvetiden.

Du får skoleydelse, når du går i skole.

Du kan spørge din vejleder, hvad du kommer til at tjene.