Testside1

Her er en overskrift

 • Ekspropriation er det offentliges overtagelse af privat ejendom ved magt. Ejendomsretten er beskyttet i Grundlovens § 73.

  Grundloven kræver følgende betingelser opfyldt, før samfundet kan ekspropriere:

  1) Formålet med ekspropriationen skal være af hensyn til almenvellet.
  2) Ejeren skal have fuld erstatning
  3) Indgrebet skal være hjemlet ved lov

  Eksempler på ekspropriationer er hvis det offentlige ønsker at bygge en jernbane, et dige eller en havn.

 • Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, som byrådet kan nedsætte, hvis byrådet for eksempel ønsker at have særlig fokus på et specifikt emne. 

  Byrådet bestemmer selv, hvem der skal sidde i udvalget. Det kan være byrådsmedlemmer fra forskellige stående udvalg. Det kan også være eksperter eller engagerede borgere i kommunen.

 • Vederlag er oftest et pengebeløb som en person får til gengæld for en modydelse. Et eksempel er en byrådspolitiker, der får et vederlag for at deltage i en bestyrelses arbejde. Vederlag er derfor en form for løn.

Kontaktinfo

Skybrud.dk H/Q

Telefon: 7020 1223
Mail: post@skybrud.dk
Sikker post: sikkerpost@aabenraa.dk
Web: www.skybrud.dk

Kontor og telefontid
Mandag til torsdag: 8.30-16.30
Fredag: 8.30-15.30

Skybrud.dk