Anmeldelse af dødsfald

Lægen skriver en dødsattest ved dødsfald. Dødsfaldet skal meldes til sognepræsten.

Dødsattest

Lægen skal skrive en dødsattest umiddelbart efter et dødsfald.
Hvis dødsfaldet sker hjemme, er det ens egen læge eller lægevagt, der skriver dødsattesten.

Sker dødsfaldet på et sygehus, vil det være en læge fra sygehuset, der skriver attesten.

En dødsattest indeholder oplysninger om dødsårsagen. Attesten beskriver også, hvornår og hvordan døden er indtrådt.

Anmeldelse til afdødes sogn

Senest to dage efter dødsfaldet skal kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til, have besked.

Du kan som pårørende selv vælge at stå for det praktiske vedr. anmeldelse af dødsfaldet og begravelsen. Alternativt kan man få en bedemand til at stå for det praktiske.

Kontaktinfo

Aabenraa Kommune

Telefon: 7376 7676
Mail: post@aabenraa.dk