Offentlig begravelse

Kommunen kan i særlige tilfælde stå for begravelsen, hvis en borger ikke har pårørende.

Ansøgning

Anmodning om offentlig begravelse kan komme fra to parter:

  • Myndigheder, f.eks. politi, plejehjem og andre myndigheder, når disse ikke har kendskab til pårørende.
  • Pårørende, som ikke kender eller har haft kontakt med afdøde, og hvor afdøde var ubemidlet.

Kommunen vurderer, om der kan foretages offentlig begravelse ud fra afdødes familie- og formueforhold.

Økonomi

Kommunen bestemmer, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå, og dækker udgiften.

Kontaktinfo

Aabenraa Kommune

Telefon: 7376 7676
Mail: post@aabenraa.dk