Rådgivning Social & Sundhed

Rådgivning Social & Sundhed er et tilbud til borgere, der har spørgsmål til eller brug for råd og vejledning på social- og sundhedsområdet.

Hvad kan du få hjælp til?

Du kan råd, vejledning og hjælp til en lang række spørgsmål inden for social-, sundheds- og ældreområdet i Aabenraa Kommune. Det kan f.eks. være:

  • Råd og vejledning til at søge bl.a. hjemmehjælp, rengøring, genoptræning, plejehjemsplads eller social pædagogisk støtte 
  • Hjælp til, hvad du kan gøre, hvis du er udsættelsestruet
  • Svar på spørgsmål, hvis du føler dig ensom, er pårørende til en dement, har brug for kontakt til frivillige foreninger for ældre eller socialt udsatte
  • Hjælp til at udfylde kommunens digitale ansøgningsskemaer
  • og meget mere

Hvem kan henvende sig i Rådgivning Social & Sundhed?

Rådgivningstilbuddet er åbent for alle og kræver ikke tidsbestilling eller forudgående aftale.

I Rådgivning Social & Sundhed kan du møde en lang række forskellige medarbejdere fra kommunen – f.eks. sagsbehandlere, visitatorer, fagpersoner inden for psykiatri, demens og senhjerneskadeområdet eller fysio- og ergoterapeuter.

Hvor finder du Rådgivning Social & Sundhed?

Rådgivning Social & Sundhed ligger på Ramsherred 20 i Aabenraa og har åbent alle hverdage kl. 11-15.