Stofbehandling for voksne

Hvis du har problemer med stoffer, kan du få råd og vejledning og behandling på Rusmiddelcenter Aabenraa.

Behandlingsgaranti

  • Stofbehandling i rusmiddelcentret er et gratis tilbud
  • Stofbehandling iværksættes senest 14 dage efter, at du/I har henvendt sig
  • Du kan frit vælge, om behandlingen skal foregå i Aabenraa eller i en anden kommune

Henvendelse

Brugere eller pårørende kan frit ringe, skrive eller henvende sig personligt i rusmiddelcentret, hvor man i samarbejde med dig/ jer finder frem til det behandlingstilbud, som passer bedst til den enkelte. Samarbejdspartnere og andre myndigheder kan henvise en person til rusmiddelcentret eller tage kontakt til rusmiddelscentret med henblik på hjælp til borger.

Behandlingstilbud

Rusmiddelcentret tilbyder individuel behandling og gruppebehandling. Den individuelle behandling består i enesamtaler med behandleren. Gruppebehandlingen kan enten bestå i deltagelse i motivationsgruppe, behandlingsgruppe, eller dagbehandling. Pårørende tilbydes enesamtaler eller deltagelse i pårørendegruppe.

Pårørendesamtaler

Rusmiddelcentret tilbyder samtaler til pårørende.

Øvrige tilbud

Rusmiddelcentret tilbyder ambulant afgiftning/stabilisering og antabusbehandling.

Substitutionsbehandling

Rusmiddelcentret tilbyder substitutionsbehandling, som består i, at du under vejledning behandles med substitutionslægemidler. Lægemidlerne, som anvendes i behandlingen, er Metadon eller Suboxone. Det er en lægekonsulent, der vurdere, om du skal i substitutionsbehandling. Der træffes beslutning om dosis og lægemiddel. Der udarbejdes såvel en medicinsk og social indsatsplan.

Døgnophold

Du kan søge om døgnbehandling. I forbindelse med døgnbehandling vil der via den kommunal behandler på Rusmiddelcenteret blive foretaget en individuel konkret beregning af egenbetaling for kost, logi mv. efter gældende satser.

Du er altid velkommen til at kontakte Rusmiddelcenteret, hvis du har spørgsmål.

 

Rusmiddelcenter Aabenraa
Reberbanen 3
6200 Aabenraa

Telefon: 7376 8216
Mail: misbrugscenter@aabenraa.dk
Hjemmeside: http://www.misbrugscenteraabenraa.dk/

Telefonisk kontakt er muligt i tidsrummet;

Mandag 8.30 - 15.00
Tirsdag 8.30 - 12.00
Onsdag 8.30 - 12.00
Torsdag 8.30 - 15.00
Fredag 8.30 - 12.00

Der kan bestilles tid til Åben Rådgivning på telefon 7376 8216

Medicinudlevering dagligt fra 8.30 til 10.00, derudover er der udlevering mandag og torsdag fra 14.00 - 16.00