Afløsning og aflastning

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du søge om aflastning eller afløsning.

Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne hos den pårørende. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at din ægtefælle/dit familiemedlem kan blive boende i hjemmet.

Hjælp til at klare opgaven at passe en pårørende

Hvis du passer en syg eller svækket pårørende i hjemmet, kan du have behov for af og til at blive afløst eller aflastet, for at kunne holde til at blive ved med at varetage opgaven. 

Aflastning

Aflastning foregår udenfor hjemmet og består i, at den syge eller svækkede i et aftalt tidsrum befinder sig udenfor hjemmet. I Aabenraa Kommune foregår aflastning på Plejehjemmet Enggården.

Det er også muligt at få bevilliget aflastning ved, at den syge eller svækkede kan opholde sig på daghjemmene på Rise eller Rønshave Plejehjem.

Afløsning

Afløsning foregår i hjemmet og består oftest i, at en hjemmehjælper kommer ud i hjemmet på tilsyn. I ekstraordinære situationer kan hjemmehjælper også i et aftalt tidsrum varetager opgaver i forhold til den syge eller svækkede.

 

Henvendelse

Hvis du mener, at du har behov for hjælp til at passe en pårørende, skal du henvende dig til Visitation & Understøttelse. En visitator vurderer, om du har ret til afløsning og/eller aflastning.

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)
Torsdag kl. 14.30-16

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team Borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa