Besøg på plejehjem og sociale botilbud

Aabenraa Kommune har fået påbud om at udstede restriktioner for besøg på plejehjem

Besøg på plejehjem

Fra fredag 6. november indfører Aabenraa Kommune restriktioner for besøg på kommunens otte plejehjem samt Special- og Rehabiliteringscenter i Rødekro. Det sker efter et påbud fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, der løbende vurderer de enkelte kommuneres smittetal og indfører midlertidige påbud for at inddæmme og forsinke smitten af COVID-19.

I Aabenraa Kommune gælder, at op til tre forskellige faste, nære pårørende kan besøge beboere på plejehjemmene i Aabenraa Kommune – dog kun i et særligt besøgsrum og kun to ad gangen. Der er indrettet besøgsrum på alle Aabenraa Kommunes plejehjem. 

Ud over restriktioner iværksætter Aabenraa Kommune også COVID-19-test hver 14. dag af det frontpersonale, der arbejder på de enkelte plejehjem.

Besøg på sociale botilbud

Social- og Indenrigsministeriet har givet Aabenraa Kommune påbud om at indføre midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til sociale botilbud i hele kommunen.

På baggrund af en anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Social- og Indenrigsministeriet påbudt Aabenraa Kommune at indføre midlertidige begrænsninger for besøg på alle sociale botilbud i kommunen. Begrænsningerne træder i kraft pr. 17. november 2020. Restriktionerne sker for at forebygge smittenaf COVID-19.

I Aabenraa Kommune gælder fra tirsdag 17. november, at hver beboer på Aabenraa Kommunes sociale botilbud fremover kun må modtage indendørs besøg fra to personer, som beboeren selv udpeger. Besøget må alene foregå i beboerens bolig og ikke i botilbuddets fællesarealer. 

Det er fortsat tilladt at besøge beboere på udendørs arealer tilknyttet de sociale botilbud.