Corona-retningslinjer på flere sprog

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet materiale om forebyggelse af smitte på flere sprog. 

Her kan du downloade Sundhedsstyrelsens "Forebyg smitte"-plakat

Her kan du finde tre film om på arabisk, somali, farsi og urdu om:

  • Symptomer på coronavirus
  • Sådan forebygger du smitte med coronavirus
  • Når du er smittet med coronavirus

Der findes også pjecer på forskellige sprog, som hedder: