Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Driftsstatus over afdelinger og institutioner

Regeringen har iværksat en række nødvendige tiltag for at forsinke smittespredningen med covid-19 i Danmark. Aabenraa Kommunes direktion og borgmester har truffet en række foreløbige beslutninger, så Aabenraa Kommune bedst muligt bevarer alle nødvendige funktioner for borgerne og samtidig imødekommer regeringens anvisninger om at nedlukke skoler og daginstitutioner og hjemsende alle de medarbejdere, der ikke varetager nødvendige funktioner inden for social- og sundhedsområdet eller i nødberedskabet på børnepasningsområdet. Se den aktuelle status på nedlukningen.

Børne- og skoleområdet

Aabenraa Kommune følger myndighedernes anbefalinger og iværksætter en række tiltag for at forsinke smittebredningen af covid-19. Det betyder, at institutioner på børne- og skoleområdet fra mandag 16. marts har lukket. Dog er der et nødberedskab parat for børn i dagtilbud, dagpleje, private pasningsordninger, samt indskolingen. Det er stadig opfordringen, at man som forældre forsøger at finde pasning på anden vis.

Afdeling/institution

Status

Kontakt

Alle dagtilbud, herunder Dagplejen

Lukket, men med nødberedskab

Kontakt den enkelte daginstitution

Specialpædagogkorpset: mkr@aabenraa.dk Pladsanvisningen: kmen@aabenraa.dk

Alle folkeskoler

Lukket, men med nødberedskab

Kontakt den enkelte skole

Ungdommens Uddannelsesvejledning: ncr@aabenraa.dk PUC (pædagogisk Udviklings Center): lhp@aabenraa.dk PPR (pædagogisk Psykologisk Rådgivning): psha@aabenraa.dk

Familie og Ungecentret

Ikke lukket, kører primært med virtuel kontakt

7376 7486

Tidlig Forebyggelse

Ikke lukket, kører primært med virtuel kontakt

7376 8787

Børnehandicap

Ikke lukket

7376 8679

Rønshoved Skolehjem

Ikke lukket

7376 8715

Myndighed Tinglev

Ikke lukket, men reduceret aktivitet

7376 7609

Myndighed Dr. Margrethesvej

Ikke lukket, men reduceret aktivitet

7376 7999

 

Social & Sundhed

Hvis du har spørgsmål eller der er noget, du er i tvivl om, vil vi bede dig ringe til Aabenraa Kommunes hovednummer på 73 76 76 76, som vi vil viderestille dig til relevante kontaktpersoner. Så vidt muligt vil vi bede dig ikke kontakte ledere og medarbejdere direkte, så de får mest muligt tid til at løse opgaver hos de borgere, der har brug for hjælp.

Besøg på plejehjem og SRC
Vi opfordrer alle til minimere besøg på kommunens plejehjem og midlertidige pladser på SRC. Hvis man vurderer, at det er nødvendigt med et besøg, skal man kontakte de enkelte plejehjem eller SRC og aftale konkret besøgstid.

 

Institutioner/afdelinger

 

Status

 

Kontakt

Hjemmeplejen - 10 distrikter

 

Opgaver i forhold til personlige pleje og praktisk hjælp prioriteres individuelt for hver enkelt borger

Opgaver som rengøring, tøjvask og opvask udføres kun ved særlig behov

Klippekortsordning er aflyst

 

73 76 76 76

Demenskoordinatorer

 

Alle borgerbesøg er aflyst, men telefonrådgivning er udvidet:

Alle hverdage kl. 7.30-14.00

 

https://www.aabenraa.dk/borger/aeldre-og-handicappede/demens/jeg-har-demens/hvor-kan-jeg-faa-hjaelp/

 

Plejehjem

 

Kører med fuld nødberedskab

Alle plejehjem er fra 18. marts 2020 lukket for besøg.

I kritiske situationer som f.eks. døende familiemedlemmer aftales besøg med det enkelte plejehjem.

 

73 76 76 76

eller find kontaktoplysninger på
http://www.plejehjemaabenraa.dk/

Daghjem for demente på Riseparken og Rønshave Plejehjem

 

Lukket

 

 

Mad & Måltider

 

Kører med nødberedskab 

Leverer 1 varm ret dagligt. Frit valg er sat ud af funktion

 

73 76 87 50
Telefontid: kl. 07.00 - 13.00 på alle hverdage

Autismecenter Syd
- Rhedersborg
- Skovbo
- Søvænget
- Funkevej
- Skovbogaard
- Mejerihaven
- Søstvej
- Fristedet

 

Alle bosteder er fra 18. marts 2020 lukket for besøg.

Alle bosteder kører med nødberedskab - dog er ativitets- og samværstilbuddet Skovbogaard er lukket

Bostøtte varetages så vidt mulig som telefon- og videobesøg. Det vurderes individuelt, hvor det er nødvendigt med fysisk besøg

 

 

Fin kontaktoplysninger på 

http://www.autismecentersyd.dk/

Hjernecenter Syd & Tale, Høre, Syn

 

Alle bosteder er fra 18. marts 2020 lukket for besøg.

Alle bosteder kører med nødberedskab - dog er Aktivitetscenter Tinglev, Aktivitetscenter Kliplev og Vedligeholdet er lukket

Bostøtte varetages så vidt mulig som telefon- og videobesøg. Det vurderes individuelt, hvor det er nødvendigt med fysisk besøg

Tale - Høre - Syn har åben for telefoniske henvendelser

 

 

Find kontaktoplysninger på

http://hjernecentersyd.dk/

Tale-Høre-Syn på telefon 73 76 60 00 alle hverdage kl. 9-11.30

Bo & Aktivitet
- Møllemærsk
- Jernbanegade
- Engparken
- Günderoth
- Reberbanen
- Engvej
- Villa Catharina
- Rugkobbel
- Dagcentre med aktivitets- og samværstilbud
- Seniorklub

 

Alle bosteder er fra 18. marts 2020 lukket for besøg.

Alle bosteder kører med nødberedskab

Værestedet Engvej, Seniorklub, Klub Syd og øvrige væresteder og aktivitets- og samværstilbud er lukkede

 

Bostøtte varetages så vidt mulig som telefon- og videobesøg. Det vurderes individuelt, hvor det er nødvendigt med fysisk besøg

 

 

Find kontaktoplysninger på

http://www.boogaktivitet.dk/

Center for Socialpsykiatri og Udsatte

 

Alle bosteder er fra 18. marts 2020 lukket for besøg.

Alle bosteder kører med nødberedskab

Bostøtte varetages så vidt mulig som telefon- og videobesøg. Det vurderes individuelt, hvor det er nødvendigt med fysisk besøg

Aktivitets- og samværstilbud i Padborg og på Reberbahn i Aabenraa, Mamma Mia, Fuldtræfferen og øvrige aktivitets- og samværstilbud og væresteder er lukkede

 

Find kontaktoplysninger på 

http://www.socialpsykiatrien-aabenraa.dk/

Rusmiddelcenteret

 

Rusmiddelcenteret har lukket for borgere og Åben Rådgivning. Dog er medicinudlevering åben for borgere i medicinsk behandling via rusmiddelcentret.

Telefonisk kontakt i åbningstiden:

Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag 8.30 - 9.30
Onsdag 8.30 - 15.30
Torsdag 8.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 13.00

 

73 76 82 16 

Special- og Rehabiliteringscenter

 

SRC er fra 18. marts 2020 lukket for besøg.

I kritiske situationer som f.eks. døende familiemedlemmer aftales besøg.

Kører på fuld nødberedskab

Der tilbydes ikke døgnaflastning

 

 

73 76 62 00

Job & Uddannelse

 

Alle aktiviteter er lukkede

 

Find kontaktoplysninger på

www.cju-aabenraa.dk

Tandplejen

 

Alle ikke-nødvendige undersøgelser og behandlinger er aflyste.

Ved behov for akut tandpleje kan Tandplejen kontaktes telefonisk

 

Aabenraa Kommunes tandpleje kan kontaktes på
telefon 73 76 82 56 på hverdage mellem kl 8-10

Omsorgstandplejen kan kontaktes på telefon 70 27 52 85 på hverdage kl. 8-12

Sygeplejen

 

Opgaver prioriteres individuelt ud fra en faglig vurdering

Sygeplejen kan kontaktes telefonisk

 

Område Syd: 73 76 80 11 

Område Nord: 73 76 73 00

Træning og Forebyggelse

 

Al holdtræning er aflyst.

Som udgangspunkt foregår al anden træning som selvtræning i eget hjem (ud fra tildelt træningsprogram) understøttet af telefonisk vejledning med tilknyttet terapeut/træningsassistent.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende eget træningsforløb, kan Træning & Forebyggelse kontaktes.

Al træning og alle samtaler i Arbejde & Sundhed er aflyst.
I tilfælde af spørgsmål vedrørende eget forløb, kan tilknyttet terapeut/virksomhedskonsulent/psykolog kontaktes pr. mail eller telefon.

 

Telefon 73 76 75 19

Telefontid alle hverdage

fra kl. 7:45 – 13:00

email: traening@aabenraa.dk

Aktivitetscentrene for ældre
- Kirsebærhaven
- Borgen i Stubbæk
- Grønnevej i Tinglev
- Valdemarshus i Padborg

 

Aktivitetscentrene er lukkede.

 

 

Visitation & Rehabilitering

 

Normal drift - men Visitation & Rehabilitering kan kun kontaktes telefonisk og ikke ved fysisk fremmøde

 

73 76 76 76

HjælpemiddelHuset

 

Hjælpemidler kan afhentes på HjælpemiddelHuset, men ellers er HjælpemiddelHuset kun åben for telefonisk kontakt

Straks Service er lukket 

 

73 76 76 76

Sundhedsplejen 

 

Kun nødvendige besøg gennemføres

Sundhedsplejen er kun åben for telefonisk vejledning

 

73 76 70 02

Sundhedscenter

 

Alle hold og individuelle aftaler, der foregår på Sundhedscenteret er aflyst.

Hvis muligt er vejledning konverteret til telefonisk vejledning

 

73 76 88 88

 

 

 

 

 

 

Jobcenter og Borgerservice

Institution/afdeling

Status

Kontakt

Jobcenter

Lukket, men med nødberedskab

Borger: 73767676
Virksomhedsservice: 73766600

Borgerservice

Lukket, men med nødberedskab

73767676

 

Kultur, miljø og erhverv

Biblioteker, kommunale fritidstilbud og borger- og aktivitetshuse rundt om i kommunen er lukkede.

Institution/afdeling

Status

Kontakt

Musikskole

Lukket

73767200

Aktiv Aabenraa (haller og svømmehaller)

Lukket

7376 8910

Aabenraa Bibliotekerne, borgerhuse og aktivitetshuse

Lukket

 

Barsø-færgen

Normal drift

+45 7376 8800