For grænsependlere

Et flertal i Folketinget er blevet enige om en gradvis genåbning for rejser ind og ud af Danmark, og der tages højde for smitteudviklingen og regionale forhold, så den gradvise genåbning bliver sundhedsmæssig forsvarlig. Det gælder også Tyskland og grænseregionen Slesvig-Holsten.

Rejsevejledningerne bliver opdateret ugentligt på baggrund af smittesituationen i de enkelte lande og regioner, hvilket betyder, at hele verden fra den 21. april ikke længere vil være farvet rød, men bliver opdelt i gule, orange og røde lande og regioner.

Genåbningen af rejseaktivitet til og fra Danmark vil ske gradvist under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes vurdering og smittesituationen i andre lande og i Danmark. På den baggrund vil genåbningen for rejseaktiviteter ske i fire faser. Find flere information via coronasmitte.dk, der er de danske myndigheders fælles hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan finde aktuel information, vejledning og viden om COVID-19.

Indrejse i Danmark
Indrejserestriktionerne er stadig skærpet. For indrejse i Danmark skal man derfor have et anerkendelsesværdigt formål og fremvise en negativ COVID-19-test, der er maksimalt 24 timer gammel.

For grænsependlere bosiddende i Slesvig-Holsten gælder, at man skal dokumentere anerkendelsesværdigt formål i form af arbejde, og man skal fremvise en negativ COVID-19-test, der er maksimalt 72 timer gammel. Grænsependlere skal huske at medføre arbejdskontrakt, arbejdsgiverbekræftelsen, coronatest og mail om hygiejneregler på arbejdspladsen. 

Ankomsten skal desuden registreres en gang i ugen på www.einreiseanmeldung.de

Læs mere om indrejserestriktionerne her.

Region Syddanmark henviser til, at man benytter hurtigtestcentret i Handewitt på den tyske side af grænsen. Udlændinge, der bor syd for grænsen og kan dokumentere, at de har arbejde i Danmark, kan fremover få testen gratis. Læs mere om testcentret og Region Syddanmarks anbefaling her.

Er du dansker med adresse i udlandet kan du altid ringe til Region Syddanmarks hotline på tlf. 70 20 02 33. Du kan også læse mere ved at følge linket her.

Grænsekontrol og lukkede grænser
Den danske regering har valgt at skærpe kontrollen ved grænserne fra Tyskland mod Danmark.

Konkret betyder det for grænseovergangene mod Tyskland i Aabenraa Kommune, at der vil være forøget bemanding ved grænseovergangene. Samtidig vil der være lukket for overkørsel ved en række af de mindre grænseovergange.

Der skal forventes længere køretid, hvis man skal over grænserne i den kommende tid. Den intensiverede grænsekontrol samt de afspærrede grænseovergange er et midlertidigt tiltag og hænger sammen med smittesituationen. Du kan få det fulde overblik over, hvilke grænseovergange der berøres på Justitsministeriets hjemmeside eller på linket herunder.

Link til Justitsministeriets hjemmeside

Myndigheder i Tyskland/Slesvig-Holsten
Danmark, undtaget Grønland og Færøerne, er tilføjet Tysklands liste over højrisiko-områder. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie & Soziales i Slesvig-Holsten har oprettet en borgertelefon, som borgere kan ringe til mandag til fredag kl. 8-18, hvis man er i tvivl om indrejse- og karantæneregler i Slesvig-Holsten: 0049 341 79 70 0001.

Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har godkendt en karantæneforordning, der blandt andet berører grænsependlere, der arbejder i Danmark. Læs karantæneforordningen og undtagelserne på delstatens hjemmeside.

Læs mere om de tyske myndigheders regler på området på delstatens FAQ ved at klikke her.

Myndigheder i Danmark
På coronasmitte.dk er der en rubrik for personer med bopæl i grænselandet. Her henvises der til, at disse personer må rejse ind i Danmark, hvis de ved indrejse kan fremvise dokumentation for anerkendelsesværdigt formål (arbejde) samt en negativ coronatest, der maksimalt er syv dage gammel. Grænsekontrollen vil, så længe restriktionerne gælder, blive intensiveret. Man skal derfor påtænke forlænget rejsetid.

Du kan kontakte politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark på telefon 70 20 60 44.