Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Hjælp til virksomheder

Business Aabenraa yder gratis sparring til virksomheder i Aabenraa Kommune. Du kan finde information omkring lokale tiltag og beredskab via dette link:

https://businessaabenraa.com/corona-hjaelp/

 

 

Aabenraa Kommune hjælper lokale virksomheder med hurtige betalinger

En række leverandører risikerer likviditetsproblemer i de kommende uger. Det imødegår Aabenraa Kommune ved hurtigst muligt at fremskynde betalinger f.eks. til håndværksvirksomheder og andre, som løser opgaver for Aabenraa Kommune.

Nok arbejder et stort antal af Aabenraa Kommunes medarbejdere hjemmefra, og nok er mange aktiviteter og arrangementer lukkede til og med søndag 10. april 2020. Men mange håndværksvirksomheder og andre leverandører løser stadig opgaver for Aabenraa Kommune og dens institutioner.

- Vi har helt enkelt besluttet, at Aabenraa Kommune fremskynder betalingerne for leverede ydelser mest muligt og hurtigst mulig, siger borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune og fortsætter:

- Det skal imødegå likviditetsproblemer og andre følgevirkninger for erhvervslivet af tiltagene for at modvirke hurtig spredning af COVID-19 smitten.

- Derudover er vi i tæt kontakt med Business Aabenraa for at se, om vi kan iværksætte andre tiltag til gavn for vores virksomheder i de kommende dage, tilføjer Thomas Andresen.

Business Aabenraa står til rådighed for sparring for de virksomheder, der har spørgsmål. Henvendelser sker på https://businessaabenraa.com/

Virksomheder er også velkomne til at tage direkte kontakt til Erhvervshus Sydjylland, der har oprettet et beredskab for virksomheder - deres kontakt findes på https://ehsyd.dk/

Hurtige betalinger iværksættes fra mandag
Arbejdet med at fremskynde betalinger for leverede ydelser begynder mandag morgen, så snart det ret teknisk kan lade sig gøre.

- I praksis betyder det, at Aabenraa Kommune ikke benytter sig af de aftalte kreditmuligheder, som kan betyde, at vi i nogle tilfælde har et par ugers betalingsfrist i vores aftaler med leverandører. Nu betaler vi mest muligt allerede i starten af næste uge, siger stabs- og arbejdsmarkedsdirektør, Søren Lorenzen, Aabenraa Kommune.

 

INFORMATION OM HJÆLP TIL LØNMODTAGERE

COVID-19 medfører stor usikkerhed hos danske lønmodtagere og virksomheder.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Det gælder også for virksomheder og lønmodtagere i Aabenraa Kommune. Aftalen er lavet med formålet om at ramme danskernes arbejde i mindst mulig omfang.

Du kan læse mere på www.bm.dk

Aabenraa Kommune følger situationen nøje og vil udsende flere oplysninger i takt med at udviklingen gør det nødvendigt.