Justering af regler for besøg på plejehjem og sociale botilbud

Sundheds- og Ældreministeriet har givet Aabenraa Kommune besked om at ændre restriktionerne for besøg på alle plejehjem beliggende i kommunen, herunder også Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro. Social- og Indenrigsministeriet har givet besked om at justere reglerne for besøg på alle sociale botilbud beliggende i Aabenraa Kommune.

Besøg på plejehjem

Justering af besøgsrestriktionerne betyder, at plejehjemsbeboere i Aabenraa Kommune fra fredag 18. december kan få besøg af tre forskellige pårørende i deres egen bolig - dog kun to ad gangen. Det er en lille lempelse af de regler, som var gældende indtil fredag 18. december, hvor det kun var den nærmeste pårørende, der kunne besøge beboeren i dennes bolig. Yderligere regler for besøg på plejehjem i Aabenraa Kommune gælder som hidtil.

Besøg på sociale botilbud

Beboerne på sociale botilbud kan fra i dag, tirsdag 22. december, få besøg af tre forskellige pårørende i deres egen bolig – dog kun to ad gangen. Det er en lille lempelse af de regler, som var gældende indtil i dag, hvor det kun var to pårørende, der kunne besøge beboeren i dennes bolig. Yderligere regler for besøg gælder som hidtil.