Nødpasning på børne- og skoleområdet

Kriterier for nødpasning

Regeringen har, i lyset af den nuværende smittesituation og på baggrund for sundhedsmyndighedernes anbefaling, besluttet, at de særlige restriktioner og tiltag på børne- og undervisningsområdet forlænges til og med 7. februar.

Herudover udvides adgangen til nødpasning for elever i 0.-4. klasse, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

Dagtilbud mv. holdes fortsat åbne. Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.

  1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  2. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet

Kan skolen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal skolen prioritere børn og unge omfattet af punkt 2 i ovenstående, og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

For elever, som er undtaget fra lukningen af skoler eller er en del af nødpasningen, gælder, at skolen skal modtage disse til fysisk undervisning på skolen. Elever, som er omfattet af lukningen af skoler og ej heller er en del af nødpasningen, må skolen ikke modtage til fysisk undervisning på skolen.

Har du behov for nødpasning, så tag kontakt til skolen. Det er lederen af skolen, som i tvivlstilfælde konkret afgør, om en elev er omfattet af lukningen af skolen herunder ovenstående i forbindelse med nødpasningen.