Regler for besøg på plejehjem og sociale botilbud

Sundheds- og Ældreministeriet har givet Aabenraa Kommune besked om at ændre restriktionerne for besøg på alle plejehjem beliggende i kommunen, herunder også Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro. Social- og Indenrigsministeriet har givet besked om at justere reglerne for besøg på alle sociale botilbud beliggende i Aabenraa Kommune.

Besøg på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag 12. februar meddelt Aabenraa Kommune, at man ophæver de midlertidige restriktioner for besøg på alle plejehjem i Aabenraa Kommune samt Special- og Rehabiliteringscentret i Rødekro. Ophævelsen gælder fredag 12. februar og betyder, at beboere på plejehjem, der ligger i Aabenraa Kommune, nu igen kan få besøg, uden at der er restriktioner på, hvem og hvor mange der kan besøge dem.

De generelle restriktioner som forsamlingsforbud og krav om mundbind gælder stadig på plejehjemmene. Det vil sige, at man maksimalt må opholde sig fem personer på samme sted ad gangen, og at besøgende på plejehjem skal bære mundbind i fællesarealer. Ved nær kontakt under to meter skal der også bæres mundbind i beboerens bolig.

Besøg på sociale botilbud

Beboerne på sociale botilbud kan fra i dag, tirsdag 22. december, få besøg af tre forskellige pårørende i deres egen bolig – dog kun to ad gangen. Det er en lille lempelse af de regler, som var gældende indtil i dag, hvor det kun var to pårørende, der kunne besøge beboeren i dennes bolig. Yderligere regler for besøg gælder som hidtil.