Retningslinjer på skole- og dagtilbudsområdet

5. januar træder nye retningslinjer i kraft på skole- og dagtilbudsområdet. Læs dem herunder.

Skoleområdet:

For skoler i Aabenraa Kommune gælder i forbindelse med genåbningen af fysisk skolegang onsdag 5. januar følgende retningslinjer:

- Alle elever fra 1. klasse og op opfordres til at blive testet to gange i ugen. På skolerne vil der blive udleveret selvtest , som anbefales at teste elever med to gange ugentligt. Der vil i uge 1 være podeteams til stede på skolerne, som kan teste eleverne, lige som de kan hjælpe forældrene med vejledning i brug af selvtest. I hver selvtest er der desuden en indlægsseddel med instruktioner til brug af selvtest. 

- Der er krav om mundbind eller visir, hvis man som forældre opholder sig indendørs på skolerne. Der opfordres ligeledes til lokalt at overveje, om aflevering og afhentning kan foregå udendørs.

- Det anbefales, at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning. Det anbefales ligeledes, at frikvarterer og pauser så vidt muligt sker klassevist.

- Det anbefales at større, sociale arrangementer aflyses. 

Dagtilbudsområdet:

På dagtilbudsområdet i Aabenraa Kommune gælder følgende retningslinjer fra og med onsdag 5. januar:

- Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.

- Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

- For forældre og besøgende i dagtilbud er der krav om brug af mundbind eller visir indendørs, fx i forbindelse med aflevering og afhentning.