Information om gradvis genåbning af dagtilbuds- og skoleområdet (0.-5. klasse)

I Aabenraa Kommune åbner dagtilbudsområdet samt 0.-5. klasserne på skoleområdet i udgangspunktet onsdag 15. april.

Opfordringen til forældre er stadig, at man holder sig opdateret på vanlig vis hos sin institution eller skole. Har man spørgsmål bedes man rette henvendelse direkte til pasningstilbud, institution eller skole.

Der er enkelte dagplejere der ikke åbner. Her er de berørte forældre informeret.

Alle dagtilbud og skoler i Aabenraa Kommune følger de anbefalinger, som er blevet udstedt af sundhedsmyndighederne.

Aabenraa Kommune tolker KL’s udmelding på den måde, at børn fra husstande med COVID-19-smittede ikke må komme i dagtilbud eller skole.