Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Seneste nyt om COVID-19 tiltag

Opdateret 7.4.20 kl. 15.30

Information om gradvis genåbning af dagtilbuds- og skoleområdet

Aabenraa Kommune er gået i gang med planlægning af en gradvis genåbning af dagtilbuds- og skoleområdet onsdag 15. april.

På baggrund af regeringens offentliggørelse af planerne for en gradvis genåbning af samfundet, er Aabenraa Kommune i samarbejde med alle daginstitutioner, dagplejere og skoler gået i gang med at planlægge en gradvis genåbning af dagtilbuds- og skoleområdet 15. april.

Tirsdag 14. april vil der som hidtil blive tilbudt nødpasning for de familier, der måtte have behov for det. Det samme gælder for onsdag 8. april op mod påskens helligdage.

Onsdag 15. april vil en genåbning foregå på dagtilbudsområdet samt 0.-5. klasserne på skoleområdet.

- I udgangspunktet åbner vores daginstitutioner og dagplejere for pasning onsdag 15. april. Mit budskab til forældrene er, at man holder sig opdateret på vanlige vis. Der er nemlig forskel på, hvordan der kommunikeres i eksempelvis daginstitutioner og dagplejere, siger dagtilbudschef i Aabenraa Kommune, Jacob Svarre Winther og fortsætter:

- Det er samtidig vigtigt for mig at slå fast, at vi selvfølgelig følger de retningslinjer, som bliver udstedt fra sundhedsmyndighederne.

Skoleforældre skal følge med på Aula

På skoleområdet vil alt kommunikation foregå direkte til forældrene på den enkelte skoles Aulaside.

- Hvordan undervisningen bliver på den enkelte skole, vil blive meldt ud til forældrene via Aula. Der vil være forskel på, hvordan det bliver håndteret på de enkelte skoler alt afhængig af størrelse og antallet af elever. Men fælles for samtlige skoler i Aabenraa Kommune er, at retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne i høj grad bliver fulgt, siger skolechef i Aabenraa Kommune, Rasmus Andreassen.

Specialområdet i Aabenraa Kommune holder stadig åbent.

__________________________________________________________________________________________

Opdateret 7.4.20 kl. 9.00

Store dele af nedlukningen forlænges til og med 10. maj

Regeringen meldte 6. april ud, at det meste af nedlukningen i forbindelse med coronavirus forlænges til og med 10. maj. Det vil sige, at rådhuse, biblioteker, haller, svømmehaller og generelt alle fritids- og aktivitetstilbud forbliver lukkede. Der vil derfor også fortsat være lukket for besøg på plejecentre og bosteder, da der fortsat er stor fokus på at beskytte de ældste og mest sårbare af vores borgere. 

Statsminister Mette Frederiksen meldte 6. april også ud, at dagtilbud og skoleklasserne 0.-5. klasse bliver en del af den gradvise genåbning 15. april. Hvad det helt konkret betyder for Aabenraa Kommunes institutioner, dagplejer og skoler vil blive meldt ud hurtigst muligt.

Eleverne fra 6. klasse og op skal stadig undervises hjemmefra. 

__________________________________________________________________________________________

Opdateret 23.3.20 kl. 16.08

Nedlukningen fortsætter til og med den 13. april

Regeringen har netop meldt ud, at nedlukningen forlænges til og med 13. april. Det vil sige, at rådhuse, biblioteker, haller, svømmehaller og generelt alle fritids- og aktivitetstilbud forbliver lukkede. Skoler, dagplejere og børnehaver vil være lukkede, men fortsat med tilbud om nødpasning. Plejehjem vil fortsat kun åbne op for besøgende efter aftale og kun, hvis det er absolut nødvendigt.

Vi ved, at det afføder rigtig mange spørgsmål, og vi vender tilbage med nye informationer, så snart vi får afklaring på detaljerne i forhold til den nye udmelding.

__________________________________________________________________________________________

Opdateret 14. marts kl. 9.45

Information om afspærring af grænseovergange

Aabenraa Kommune forbereder afspærring af grænseovergangene mod Tyskland på kommunale veje. Et nyt statsligt tiltag i forsøget på at forsinke smittebredningen af covid-19 bliver iværksat 14. marts klokken 12.00. Aabenraa Kommune er som vejmyndighed blevet bedt om at forberede nødlukning af fem veje, der støder op mod grænseovergangen mod Tyskland.

Konkret drejer det sig om vejene op mod grænseovergangene ved

-      Pebersmark

-      Bøgelhus

-      Sophiedal

-      Wilmkjer

-      Padborg

Aabenraa Kommune er vejmyndighed på vejene og står for at varetage opgaven med at lukke kommunale veje mod grænseovergangene ned. Det er fortsat Politiet, der er myndighed på grænsekontrollen, herunder ved hovedgrænseovergangene til Tyskland.

Derfor er Aabenraa Kommune i gang med at iværksætte de foranstaltninger, der skal være med til at lukke de kommunale veje. Herunder arbejdes der med omkørselsskiltning for at være til mindst mulig gene for borgerne ikke mindst i Padborg by.

Både Politiet og Hjemmeværnet leverer opbakning til Aabenraa Kommune, så der både kan arbejdes med opsætning af vejspærring samt omdirigering af trafikken.

Se Udenrigsministeriets vejledning om ind- og udrejse af Danmark her 

Se myndighedernes oplysninger om forsyninger mv. henover grænsen her

Aabenraa Kommune følger situationen nøje og vil udsende flere oplysninger i takt med at udviklingen gør det nødvendigt.

____________________________________________________________________________________________

Opdateret 12. marts kl. 12.30

Aabenraa Kommune lukker institutioner og sender medarbejdere hjem

Regeringen har iværksat en række nødvendige tiltag for at forsinke smittespredningen med covid-19 i Danmark. Aabenraa Kommunes direktion og borgmester har truffet en række foreløbige beslutninger, så Aabenraa Kommune bedst muligt bevarer alle nødvendige funktioner for borgerne og samtidig imødekommer regeringens anvisninger.

For Aabenraa Kommune betyder de nye tiltag, at alle de medarbejdere, der ikke har nødvendige funktioner inden for social- og sundhedsområdet eller indgår i nødberedskab på børnepasningsområdet hjemsendes i løbet af dagen i dag.

Skoler og daginstitutioner lukkes. Dog opretholdes et pasningstilbud for de 0-9 årige eller ældre børn med behov for støtte fra mandag og foreløbigt 14 dage frem for de familier, hvor forældrene fortsat skal arbejde, fordi de varetager nødvendige arbejdsfunktioner. Vi opfordrer alle forældre til at holde børnene hjemme, hvis de har mulighed for det.

Rådhusene, Jobcenter og Borgerservice lukker ned for offentligt fremmøde. Man kan stadig kontakte Aabenraa Kommune på telefon 73767676 og mail post@aabenraa.dk. Biblioteker, kommunale fritidstilbud og borger- og aktivitetshuse rundt om i kommunen lukker også.

Vi har udformet en liste over lukkede afdelinger og institutioner, der løbende vil blive opdateret.

Aabenraa Kommune vil kommunikere løbende på både aabenraa.dk og Facebook i den kommende tid.