Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Til dig som er ledig eller på sygedagpenge

Regeringen har meldt ud, at nedlukningen forlænges til og med 10. maj. Det betyder at Jobcenter Aabenraa fortsat er lukket.

Beslutningen er understøttet af at Beskæftigelsesministeren har meldt følgende ud:

  • Alle igangværende aktivitetstilbud lukkes og der igangsættes ikke nye tilbud
  • Alle samtaler i jobcentre aflyses
  • Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed suspenderes
  • Jobcentre skal ikke sanktionere i den kommende periode

Der oprettes dog et nødberedskab, der sikrer at følgende kan varetages af medarbejdere, som arbejder hjemmefra:

  • Ledige modtager fortsat deres ydelse
  • Borgere der bliver ledige kan fortsat tilmelde sig som ny ledig (via jobnet, telefonisk eller ved brev)
  • Borgere kan stadigt henvende sig til jobcenteret telefonisk og på mail
  • Jobcenteret tager imod og behandler anmeldelser om arbejdsfordeling (hvis virksomheder skal tilpasse eller afskedige)