Vaccination efterår 2022

Læs mere om vaccination mod COVID-19 her.

Vaccination af hjemmeboende borgere over 85 år

Som et led i den nationale vaccinationsstrategi har alle hjemmeboende borgere over 85 år fået en invitation til endnu en vaccination mod COVID-19. Invitationen bliver sendt til borgeren gennem digital- eller fysisk post i uge 37. 

Det er Region Syddanmark, der foretager vaccinationen mod COVID-19, og det er derfor også hos Region Syddanmark, at man som borger over 85 år skal booke sin vaccination. For informationer om booking af vaccinationer samt informationer om telefonisk hotline kan man læse mere på https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/corona/region-syddanmarks-hotline-for-vaccination-og-test

Vaccination af hjemmeboende borgere over 50 år

Fra 1. oktober vil alle hjemmeboende borgere over 50 år få en invitation til endnu en vaccination mod COVID-19. Invitationen bliver sendt til borgeren gennem digital- eller fysisk post.

Det er Region Syddanmark, der foretager vaccinationen mod COVID-19, og det er derfor også hos Region Syddanmark, at man som borger over 50 år skal booke sin vaccination. For informationer om booking af vaccinationer samt informationer om telefonisk hotline kan man læse mere på https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/corona/region-syddanmarks-hotline-for-vaccination-og-test

Vaccination af beboere på plejehjem

I perioden 15. september til 29. september vil alle beboere på Aabenraa Kommunes plejehjem blive tilbudt endnu en vaccination mod COVID-19. Vaccinationerne bliver foretaget af udkørende læger, lige som det også blev i foråret 2021, da vaccinationerne på plejehjemmene første gang blev tilbudt. Beboere på Aabenraa Kommunes plejehjem skal ikke bestille tid til vaccination. 

Kørsel til vaccination

Borgere over 65 år med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få hjælp af Aabenraa Kommune til at blive transporteret til et vaccinationssted for at modtage vaccination mod COVID-19. 

Hvis borgeren ikke har bestilt en tid til vaccination, når de ringer for at få hjælp til kørsel, så er det Aabenraa Kommune, der skal bestille en vaccinationstid til borgeren hos Regionen.

Hvis borgeren har brug for kørsel til vaccination hos egen læge, er borgeren nødt til selv at bestille tiden hos egen læge.

Har man som borger i Aabenraa Kommune brug for transport i forbindelse med en COVID-19-vaccination skal man ringe til Aabenraa Kommunes hovednummer 73 76 76 76 og trykke 8.

Tilbud fra Røde Kors

Røde Kors tilbyder hjælp til sårbare mennesker med at blive vaccineret. Ved at ringe til hjælpelinjen "Et Godt Stik" kan man få rådgivning, oplysning og tryghedsledsagelse i forbindelse med vaccinationer. Læs mere på https://www.rodekors.dk/etgodtstik