Nybagte familier

Sundhedsplejen tilbyder besøg i hjemmet til alle familier med nyfødte børn

  Sundhedsplejersken får automatisk besked fra jordemoderen efter barnets fødsel og vil kontakte familien kort tid efter fødslen eller hjemkomsten fra sygehuset for at aftale tid for det første besøg.

  • Sundhedsplejersken tilbyder 5-6 besøg i barnets første leveår.
  • Nogle af kontakterne kan foregå i sundhedsplejerskens konsultation på Bjerggade 4E.
  • Der kan tilbydes flere besøg ved behov – også ud over 1. leveår.
  • Sundhedsplejersken undersøger, om barnet trives og udvikler sig.
  • Familien kan få råd og vejledning i forhold til barnet og hele familiens trivsel.

  Du kan læse sundhedsplejerskens notater vedrørende dit barn på www.sundhedsvejen.dk

  Se guide i Tillykkepjecen vedrørende Råd og Vejledning til forældre.

  Alle familier er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, også efter det afsluttende besøg.

  Kontaktinfo

  Sundhedsplejen

  Hovednummer til Sundhedsplejen er: 7376 7002

  Daglig telefontid fra Kl. 09:00-10:00. Såfremt der er personale tilstede, betjenes telefonen til kl. 15:00.

  Medarbejdere Mobil og Mail Arbejde

  Se hvilken Sundhedsplejerske der er tilknyttet din skole

  Find vej Sundhedsplejens konsultation Bjerggade 4 E

  Afdelingens mailadresse:

  sundhedsplejen@aabenraa.dk

  Leder af Sundhedsplejen Anne Sophie Brodersen
  Tlf.: 2895 2717 - asbr@aabenraa.dk

  Dette er et link til pjecen Sunde børn - til forældre med børn i alderen 0-2 år. som er god som opslagsbog