Nybagte familier

Sundhedsplejen tilbyder besøg i hjemmet til alle familier med nyfødte børn

Sundhedsplejersken får automatisk besked fra jordemoderen efter barnets fødsel og vil kontakte familien kort tid efter fødslen eller hjemkomsten fra sygehuset for at aftale tid for det første besøg.

 • Sundhedsplejersken tilbyder 5-6 besøg i barnets første leveår.
 • Nogle af kontakterne kan foregå i sundhedsplejerskens konsultation på Bjerggade 4E.
 • Der kan tilbydes flere besøg ved behov – også ud over 1. leveår.
 • Sundhedsplejersken undersøger, om barnet trives og udvikler sig.
 • Familien kan få råd og vejledning i forhold til barnet og hele familiens trivsel.

Du kan læse sundhedsplejerskens notater vedrørende dit barn på www.sundhedsvejen.dk

Se guide i "Velkommen til Sundhedsplejen" under  Råd og Vejledning til forældre.

Alle familier er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken, også efter det afsluttende besøg.

Mødegruppe

Hvad er en mødregruppe?

En gruppe af mødre fra dit lokalområde med børn på samme alder, der mødes med faste mellemrum. Sundhedsplejersken sammensætter gruppen og sender en invitation ud med tidspunkt for første møde og en liste med navn, adresse og telefonnumre på de andre mødre i gruppen. Sundhedsplejersken deltager som regel ikke selv.

Hvorfor deltage i en mødregruppe?

 • For at lære andre mødre med børn at kende
 • For at udveksle ideer og erfaringer

Hvor foregår det?

 • På skift hjemme hos jer.

Hvordan bliver en mødregruppe god? 

 • Du lytter til andre, og de lytter til dig
 • Du respekterer jeres forskelligheder
 • Du møder op hver gang eller melder afbud
 • I gør ting sammen
 • I bruger hinanden uden for gruppen
 • Du opfatter det, der tales om i gruppen, som fortroligt.

Kontaktinfo

Sundhedsplejen

Hovednummer til Sundhedsplejen er: 7376 7002

Daglig telefontid fra Kl. 09:00-10:00. Såfremt der er personale tilstede, betjenes telefonen til kl. 15:00.

Kontaktoplysninger til din sundhedsplejersker

Se hvilken Sundhedsplejerske der er tilknyttet din skole

Find vej Sundhedsplejens konsultation Bjerggade 4 E

Afdelingens mailadresse:
sundhedsplejen@aabenraa.dk

Leder af Sundhedsplejen: Susanne Gye Larsen, mobil 24439175, mail.: sglar@aabenraa.dk

Dette er et link til pjecen Sunde børn - til forældre med børn i alderen 0-2 år. som er god som opslagsbog 

Link til Sundhedsstyrelsen: Børnesundhed  og smitsomme sygdomme hos børn og unge