Tilbud til dagplejen, daginstitution og skoler

Sundhedsplejen varetager en konsulentfunktion i forhold til Aabenraa Kommunes dagpleje, daginstitutioner og skoler.

Sundhedsplejen giver:

  • Generel rådgivning om børns sundhed og trivsel.
  • Konkret rådgivning i forhold til børn, som personalet oplever, har særlige behov – altid med familiens samtykke. I forhold til det enkelte barn vil det være den sundhedsplejerske, der kender barnet, der skal kontaktes.
  • Generelle sundhedsfremme og forebyggende initiativer i forhold til børnene i den kommunale pasningsordning.
  • Rådgivning og vejledning vedr. smitsomme sygdomme, kroniske sygdomme og hygiejne i bred forstand.

Kontaktinfo

Sundhedsplejen

Hovednummer til Sundhedsplejen er: 7376 7002

Daglig telefontid fra Kl. 09:00-10:00. Såfremt der er personale tilstede, betjenes telefonen til kl. 15:00.

Kontaktoplysninger til din sundhedsplejersker

Se hvilken Sundhedsplejerske der er tilknyttet din skole

Find vej Sundhedsplejens konsultation Bjerggade 4 E

Afdelingens mailadresse:
sundhedsplejen@aabenraa.dk

Leder af Sundhedsplejen Anne Sophie Brodersen
Tlf.: 2895 2717 - asbr@aabenraa.dk

Dette er et link til pjecen Sunde børn - til forældre med børn i alderen 0-2 år. som er god som opslagsbog