Ældre

 

Tilbud

Målgruppe

Tilmelding og henvisning

Demenskoordinatorer

 

Personer med demens og deres pårørende

 

Patient kan selv henvende sig

 

Aktivitetskoordinator for yngre demente

 

Personer under 65 år med demens

 

Patient kan selv henvende sig

 

Aflastning

 

Personer med demens og deres pårørende

 

Patient kan selv henvende sig

 

Kurser for pårørende

 

Pårørende til personer med demens

 

Patient/pårørende kan selv henvende sig

 

Aktiviteter for demente og deres pårørende

 

Personer med demens og deres pårørende

 

Patient/pårørende kan selv henvende sig

 

Lær at tackle hverdagen som pårørende

 

Pårørende til personer med demens

 

Pårørende kan selv henvende sig

 

Forebyggende hjemmebesøg

Borgere, der er fyldt 70 år og bor alene eller er fyldt 75 år og er bosat i Aabenraa Kommune

Borgere kan selv henvende sig

Hjælpemidler

Borgere med en funktionsnedsættelse

Borgere skal selv søge

Vederlagsfri fysioterapi

Borgere ned en varig funktionsnedsættelse, der er bosat i Aabenraa Kommune

Læge skal henvise

Vedligeholdende træning

Borgere, der gennem træning kan bevare funktionsniveau og klare sig selv. Borgerne skal være bosat i Aabenraa Kommune

Borgere skal selv søge

Rehabiliteringsplads

Borgere, der udskrives fra sygehus eller er særlig sårbare

Sygehus og læge kan henvise

Borger kan selv søge