Alkohol

Tilbud

Målgruppe

Henvisning og tilmelding

Alkoholbehandling Borgere over 15 år - også borgere, der ikke er bosat i Aabenraa Kommune.  Borger kan selv henvende sig
Rådgivning og behandling for unge Unge under 18 år

Borger kan selv henvende sig

Læge og sygehus kan henvise