Angst og depression

Unge op til 18. år, der er bosat i Aabenraa Kommune og har psykiske problemstillinger 

Tilbud

Målgruppe

Henvisning/tilmelding

Lær at tackle angst og depression Borgere, der er bosat i Aabenraa Kommune og som har symptomer på angst og/eller depression. Borger skal selv tilmelde sig
Lær at tackle angst og depression for unge Unge mellem 15 og 25 år, der er bosat i Aabenraa Kommune og har symptomer på angst og/eller depression.

Læge, kommune eller sygehus kan henvise

Borgeren kan selv tilmelde sig.

Ungdomspsykologerne

Unge op til 25 år, der er bosat i Aabenraa Kommune 

Borgeren skal selv henvende sig

Åben anonym rådgivning - Tidlig Forebyggelse

Unge i alderen 13-18 år, der er bosat i Aabenraa Kommune og mistrives af forskellige årsager, f.eks. konflikter i familien, problemer i skolen, ensomhed eller lavt selvværd.

Forældre og unge kan selv henvende sig

PPR

Børn og unge i alderen 0-18 år

Forældre og unge kan selv henvende sig