Arbejdsliv

Tilbud

Målgruppe

Henvisning og tilmelding

Personlig assistance og hjælpemidler Borgere, der er bosat i Aabenraa Kommune og pga et handicap har brug for ekstra hjælp Borger skal selv søge
Beskyttet beskæftigelse

Borgere under 65 år med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Borger skal selv søge
Job på særlige vilkår Borgere, der ikke kan varetage et job på almindelige vilkår Borger skal selv søge