Børn og unge med et handicap

Tilbud

Målgruppe

Henvisning/tilmelding

Småbørnsteamet

Forældre og børn i alderen 0-7 år med vidtgående fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der er bosat i Aabenraa Kommune

Læge, sygehus og kommune kan henvise 

Forældre kan selv henvende sig

Handicapteamet Forældre og børn med et handicap i alderen 0-18 år, der er bosat i Aabenraa Kommune

Læge, sygehus og kommune kan henvise 

Forældre kan selv henvende sig

Legeteket Forældre og børn med et handicap i alderen 0-18 år, der er bosat i Aabenraa Kommune

Forældre kan selv henvende sig
Hjælpemidler Børn og unge i alderen 0-18 år, der er bosat i Aabenraa Kommune Forældre skal selv henvende sig