Børn, unge og familie

 

Tilbud

Målgruppe

Tilmelding og henvisning

Sundhedspleje til nybagte familier

 

 

Tilbud til alle nybagte familier, der er bosidende i Aabenraa Kommune

 

 

Jordemoder kan henvise

 

 

 

Unge forældre

 

 

 

 

 

Gravide og nybagte forældre under 20 år, der er bosidende i Aabenraa Kommune

 

 

 

 

Jordemoder kan henvise

Praktiserende læge kan henvise

Sagsbehandler kan henvise

Patient kan henvende sig

 

 

 Sundhedssamtaler i skolen

 

Børn i 1. kl., 3. kl., 6. kl. og 8 kl.  

 

Forældre kan selv henvende sig

 

Overvægtsklinikken

 

Overvægtige børn fra 4 år til 9. klasse og deres familier

 

Forældre kan selv henvende sig

Sundhedsplejersken på skolen kan henvise

 

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Børn og unge i alderen 0-17 år, der er bosat i Aabenraa Kommune

Forældre, børn og unge kan selv henvende sig

Åben rådgivning

Børn, unge, forældre eller fagpersoner

Forældre, børn, unge og fagpersoner kan selv henvende sig

Ungdomspsykologerne

Børn og unge under 26 år, der har afsluttet folkeskolen og er bosat i Aabenraa Kommune

Børn og unge skal selv henvende sig

Tidlig forebyggelse

- Individuelle forløb

- Grupper

Familier med børn i alderen 0– 17 år

Forældre og børn kan selv henvende sig

Tandpleje

Børn og unge i alderen 0-18 år, der er bosat i Aabenraa Kommune

Forældre og børn kan selv henvende sig