Ensomhed

Tilbud

Målgruppe

Henvisning og tilmelding

Fællesskab for ensomme hjemmehjælpsmodtagere Alle, der modtager hjemmehjælp og er bosat i Aabenraa Kommune

Borger kan selv henvende sig

Læge kan henvise

Åben anonym rådgivning - Tidlig Forebyggelse Unge i alderen 13-18 år, der er bosat i Aabenraa Kommune og mistrives af forskellige årsager, f.eks. konflikter i familien, problemer i skolen, ensomhed eller lavt selvværd.

Unge kan selv henvende sig
Aktivitetscentre Borgere over 60 år eller førtidspensionister

Borgeren kan selv henvende sig
Aktivitet og samvær for handicappede Borgere med et handicap eller sociale problemer

Borgeren kan selv henvende sig
Forebyggende hjemmebesøg Borgere, der er fyldt 70 år og bor alene eller er fyldt 75 år Borgeren kan selv henvende sig