Handicappede og socialt udsatte

Tilbud

Målgruppe

Henvisning/tilmelding

Social pædagogisk bistand Voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bosat i Aabenraa Kommune

Borger skal selv søge
Aktivitets- og samværstilbud Voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bosat i Aabenraa Kommune

Borger skal selv søge
Beskyttet beskæftigelse

Voksne under 65 år med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering og er bosat i Aabenraa Kommune

Borger skal selv søge
Borgerstyret personlig assistance Voksne over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har meget omfattende behov for hjælp og som er bosat i Aabenraa Kommune

Borger skal selv søge
Ledsageordning Unge og voksne, der ikke kan færdes alene på grund af deres handicap

Borger skal selv søge
Kontaktperson til døvblinde Personer over 18 år, som er døvblinde Borger skal selv søge