Hjælpemidler

Tilbud

Målgruppe

Henvisning/tilmelding

Forbrugsgoder Børn og voksne, der har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og er bosat i Aabenraa Kommune

Borgere skal selv søge
Kropsbårne hjælpemidler Børn og voksne, der har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og er bosat i Aabenraa Kommune

Borgere skal selv søge
Genbrugshjælpemidler Børn og voksne, der har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og er bosat i Aabenraa Kommune

Borgere skal selv søge
Sansestimulerende hjælpemidler Børn og voksne, der har en eller flere sanser, der ikke fungerer, eller der pga. en funktionsnedsættelse ikke får stimuleret sanserne optimalt i dagligdagen. Borgeren skal være bosat i Aabenraa Kommune

Borgere skal selv søge
Arm - og benproteser Børn og voksne, der mangler en arm eller ben og er bosat i Aabenraa Kommune

Borgere skal selv søge
Øjenprotese, brille eller talehjælpemiddel Børn og voksne med et syns- eller talehandicap, der er bosat i Aabenraa Kommune Borgere kan selv henvende sig