Hjerneskade

Tilbud

Målgruppe

Henvisning og tilmelding

Hjerneskadekoordinator

Borgere bosat i Aabenraa Kommune over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade

Borger og pårørende kan selv henvende sig

Læge og sygehus kan henvise