Hjerte-Kar-sygdomme

 

Tilbud

Målgruppe

Tilmelding og henvisning

Kronikerindsats

 

 

Borgere,  der har:

  • haft en blodprop i hjertet og været igennem et rehabiliteringsforløb på sygehuset.
  • Type 2 diabetes uden senkomplikationer eller med velbehandlede senkomplikationer.
  • KOL - kronisk obstruktiv lungelidelse, FEV1.
  • Claudicatio Intermittens, og tilknyttet kar-kir. amb.SHS.

 

 

Egen læge eller sygehus skal henvise

 

LIVA - digitalt vejledningsforløb

 

Borgere med BMI over 27, type 2 Diabetes, kræft, hjertesygdom eller KOL

 

Borger kan selv henvende sig