Kræft

Tilbud

Målgruppe

Henvisning og tilmelding

Kræftrehabilitering Borgere, der er bosat i Aabenraa Kommune og har eller har haft en kræftsygdom Læge eller sygehus skal henvise
LIVA - digitalt vejledningsforløb Borgere med BMI over 27, type 2 Diabetes, kræft, hjertesygdom eller KOL Borger kan selv henvende sig