Krop og bevægelse

Tilbud

Målgruppe

Henvisning og tilmelding

Genoptræning efter sygehusindlæggelse (SUL 140) Borgere som efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.

Sygehus skal henvise
Genoptræning uden sygehusindlæggelse (SEL 86.1) Borgere, som er bosat i Aabenraa Kommune, og som uden sygehusindlæggelse er midlertidigt svækket efter sygdom.

Borger skal henvises via kommunen
Vedligeholdende træning (SEL § 86.2)

Borgere, som på grund af nedsat funktionsevne har brug for en målrettet træningsindsats under faglig støtte og vejledning for at opretholde fysiske, psykiske og/eller sociale færdigheder

Borger skal henvises via kommunen