Rygning

Tilbud

Målgruppe

Henvisning og tilmelding

Hjælp til rygestop Borgere, der er bosat i Aabenraa Kommune og som ryger

Borger kan selv henvende sig

Læge og sygehus kan henvise
 

Individuel hjælp til rygestop for unge Unge under 18 år, der ryger dagligt eller lejlighedsvist og skal være bosat, gå i skole eller arbejde i Aabenraa Kommune

Borger skal selv henvende sig
Hjælp til rygestop til gravide og/eller deres partner Gravide og/eller deres partner, der ryger Borger skal selv henvende sig