Smerte og kronisk sygdom

Tilbud

Målgruppe

Henvisning og tilmelding

Lær at tackle kroniske smerter Borgere, der er bosat i Aabenraa Kommune og har kroniske smerter Borgeren kan selv henvende sig

Kronikerindsats

Borgere der har:

  • haft en blodprop i hjertet og været igennem et rehabiliteringsforløb på sygehuset.
  • Type 2 diabetes uden senkomplikationer eller med velbehandlede senkomplikationer.
  • KOL - kronisk obstruktiv lungelidelse, FEV1.
  • Claudicatio Intermittens, og tilknyttet kar-kir. amb.SHS.
Egen læge eller sygehus skal henvise
LIVA - digitalt vejledningsforløb Borgere med BMI over 27, type 2 Diabetes, kræft, hjertesygdom eller KOL

Borger kan selv henvende sig
Lev et godt liv med leddegigt
Borgere med kronisk leddegigt og bosat i Aabenraa Kommune Borger kan selv henvende sig