Spiseforstyrelse og selvskade

Tilbud

Målgruppe

Henvisning/tilmelding

Rådgivning om spiseforstyrelse og selvskade

Borgere, der lider af spiseforstyrelse eller selvskade og deres pårørende

Borger kan selv henvende sig