Stoffer

Tilbud

Målgruppe

Henvisning og tilmelding

Stofbehandling Borgere fra 15 år med bopælsadresse i Aabenraa Kommune

Borger kan selv henvende sig
Anonym rådgivning og behandling til unge under 18 år Unge under 18 år

Borger kan selv henvende sig

Læge og sygehus kan henvise