Sygepleje

Tilbud

Målgruppe

Henvisning/tilmelding

Sygepleje Borgere, der er bosat i Aabenraa Kommune

Læge, sygehus eller kommune skal henvise
Sygeplejeklinik Borgere, der er henvist til sygepleje og bosat i Aabenraa Kommune Læge, sygehus eller kommune skal henvise