Sygepleje

Aabenraa Kommune yder gratis sygepleje efter lægehenvisning eller henvisning fra en visitator i Visitation & Understøttelse. Formålet med sygeplejen er at fremme sundhed, forebygge sygdom og yde sygepleje og behandling.

Hvem kan få sygepleje?

Det kan borgere, som har fået en henvisning til sygepleje fra en læge eller en visitator fra Visitation & Understøttelse.

Hvad kan sygepleje bestå i?

  • Kompleks sygepleje i forbindelse med livstruende, nyopdaget og/eller svær sygdom
  • Hjælp til medicinhåndtering. Vi opfordrer dig til at få dosispakket medicin, hvis det overhovedet er muligt. Det er din læge, der vurderer, om du kan få dosispakket medicin
  • Hjælp til væsketerapi
  • Behandling og undersøgelser - for eksempel sårbehandling, pleje i forbindelse med vejrtrækningsproblemer eller skiftning og pleje at stomi/kateder
  • Psykisk pleje og omsorg
  • Vejledning og rådgivning - for eksempel om sundhedsfremmende tiltag eller ved nyopdaget sygdom

Hvor foregår sygeplejen?

Sygeplejen foregår primært på en af Aabenraa Kommunes fire sygeplejeklinikker eller satellitklinikkerne lokaliseret i kommunens lokalsamfund.

Du får tilbudt sygepleje i klinik, hvis du vurderes til at være i stand til, ved egen eller pårørendes hjælp, at kunne møde op i klinikken.

Det er Sygeplejen der vurderer, om behandlingen kan finde sted i en sygeplejeklinik.

Hvad koster sygepleje?

Sygeplejen er gratis, men der skal betales for medicin. Det kan sygeplejersken vejlede dig om.

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa