Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Joan Joergensen

Kontaktperson

Joan Jørgensen, sekretær tandplejen/sundhedsplejen
Tlf.: 7376 7587 - jjoe@aabenraa.dk

Bookingsystem i Tandplejen

Her kan du booke, ændre og aflyse tider, læse dit barns tandjournal, se beskeder fra Tandplejen og give samtykke til undersøgelse og behandling uden forældre. Husk at opdatere dit mobilnummer og din e-mailadresse. Gå ind på:

Web: booktidtand.aabenraa.dk

Kontaktinfo

Tandplejen

På grund COVID -19 er Tandplejen lukket for almindelig undersøgeler og behandlinger.

Ved akut behov for tandlægehjælp kontakt Tandplejens Call-center på 73768256 på hverdage mellem kl 8-10.

Ændring i Sundhedsloven pr. 1. januar 2018
Frit valg af tandpleje for børn under 16 år og omsorgstandplejen

Frit tandlægevalg for børn under 16 år
Det frie valg betyder, at dit barn kan vælge at gå til tandlæge hos Tandplejen Aabenraa Kommune eller hos en privat praktiserende tandlæge.

Der ydes tilskud på 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje hos privat
praktiserende tandlæge. Egenbetalingen udgør 35%.
Hos Tandplejen Aabenraa Kommune er det vederlagsfrit.

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte tandlæge, skal du kontakte Tandplejen Aabenraa
Kommune på telefon 7376 7587.

Frit tandlægevalg for voksne visiteret til omsorgstandplejen
Det frie valg betyder, at du kan vælge mellem Tandplejen Aabenraa Kommune eller en
privat praktiserende tandlæge.

Egenbetalingen er den samme, uanset hvad du vælger.

Hvis du ønsker, at skifte tandlæge, skal du kontakte Tandplejen Aabenraa Kommune på
Telefon 7376 7587.