Kontaktperson

Joan Jørgensen, sekretær tandplejen/sundhedsplejen
Tlf.: 7376 7587 - jjoe@aabenraa.dk

Kontaktinfo

Her kan du booke, ændre og aflyse tider, læse dit barns tandjournal, se beskeder fra Tandplejen og give samtykke til undersøgelse og behandling uden forældre. Husk at opdatere dit mobilnummer og din e-mailadresse. Gå ind på:

Web: booktidtand.aabenraa.dk

Tandplejen holder ferielukket følgende dage i 2022:
Uge 7 vinterferie.
3 dage før påske.
Lukket dagen efter Kr. himmelfart.
Sommerferie fra den 04. juli. Opstart mandag den 8. august 2022.
Uge 42 efterårsferie.