Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandpleje primært i eget hjem til en fast årlig pris. Tilbuddet er til dig, der ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

Hvad er omsorgstandpleje?

Omsorgstandpleje er et tilbud om:

  • regelmæssige undersøgelser af tænder og/eller proteser
  • hjælp til at forebygge tandsygdomme og lidelser i munden
  • behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund

Hvem kan blive tilmeldt omsorgstandpleje?

Personer der er over 18 år, som ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud, herunder: 

  • personer med nedsat førlighed eller vidtgående psykisk handicap 
  • udviklingshæmmede og sindslidende med ringe egenomsorg.

Unge der tilhører målgruppen kan som 18-årige visiteres direkte fra børnetandplejen til omsorgstandplejen ved overtandlægen.

Omsorgstandpleje kan ikke bevilges med baggrund i dine økonomiske forhold

Hvad koster omsorgstandpleje?

Der er en årlig egenbetaling for at være med i omsorgstandplejen. Beløbet er 570,- kr. i 2023. Egenbetalingen opkræves 1 x årligt. Beløbet opkræves første gang ved indmeldelse. Der kan søges om hel eller delvis dækning af dette beløb ved at rette henvendelse til Borgerservice. 

Hvordan søger jeg om omsorgstandpleje?

For at være med i ordningen, skal du udfylde en ansøgningsblanket, som sendes til afdelingen Visitation & Understøttelse, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.

Hvor foregår det?

Undersøgelse og behandlinger vil fortrinsvis ske i borgerens hjem, plejecenter/plejehjem.

Kan du selv vælge tandlægeklinik/tandlæge?

Du kan vælge mellem Tandplejen Aabenraa Kommune (Hjemmetandplejen) eller en privat praktiserende tandlæge. 

Betaler Aabenraa Kommune for kørsel til klinikken? 

Nej, du skal selv betale for kørsel til klinikken.

Kontaktinfo

Omsorgstandplejen

Kontaktinfo

Visitation & Understøttelse

Telefon: 7376 7676

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)

Alle medarbejdere i Visitation & Understøttelse har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

 

Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
teamborgerindgang@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

Postadresse:

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Frit tandlægevalg for voksne visiteret til omsorgstandplejen
Det frie valg betyder, at du kan vælge mellem Tandplejen Aabenraa Kommune eller en
privat praktiserende tandlæge.

Egenbetalingen er den samme, uanset hvad du vælger.

Hvis du ønsker, at skifte tandlæge, skal du kontakte Visitationen Aabenraa Kommune på
Telefon 73768992.