Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandpleje primært i eget hjem til en fast årlig pris. Tilbuddet er til dig, der ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud.

  Hvad er omsorgstandpleje?

  Omsorgstandpleje er et tilbud om:

  • regelmæssige undersøgelser af tænder og/eller proteser
  • hjælp til at forebygge tandsygdomme og lidelser i munden
  • behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund

  Hvem kan blive tilmeldt omsorgstandpleje?

  Personer der er over 18 år, som ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud, herunder: 

  • personer med nedsat førlighed eller vidtgående psykisk handicap 
  • udviklingshæmmede og sindslidende med ringe egenomsorg.

  Unge der tilhører målgruppen kan som 18-årige visiteres direkte fra børnetandplejen til omsorgstandplejen ved overtandlægen.

  Omsorgstandpleje kan ikke bevilges med baggrund i dine økonomiske forhold

  Hvad koster omsorgstandpleje?

  Der er en årlig egenbetaling for at være med i omsorgstandplejen. Beløbet er 540,- kr. i 2020. Egenbetalingen opkræves 1 x årligt. Beløbet opkræves første gang ved indmeldelse. Der kan søges om hel eller delvis dækning af dette beløb ved at rette henvendelse til Borgerservice. 

  Hvordan søger jeg om omsorgstandpleje?

  For at være med i ordningen, skal du udfylde en ansøgningsblanket, som sendes til afdelingen Visitation & Rehabilitering, Skelbækvej 1, 6200 Aabenraa.

  Hvor foregår det?

  Undersøgelse og behandlinger vil fortrinsvis ske i borgerens hjem, plejecenter/plejehjem.

  Kan du selv vælge tandlægeklinik/tandlæge?

  Du kan vælge mellem Tandplejen Aabenraa Kommune (Hjemmetandplejen) eller en privat praktiserende tandlæge. 

  Betaler Aabenraa Kommune for kørsel til klinikken? 

  Nej, du skal selv betale for kørsel til klinikken.

  Kontaktinfo

  Omsorgstandplejen

  Meddelelse fra HjemmeTandplejen.

  På grund af COVID-19 fungerer omsorgstandplejen fortsat og udfører behandlinger efter de nu gældende regler. Dvs. at vi udskyder de regelmæssige undersøgelser og forebyggende behandlinger og udfører i den næste periode kun nødbehandlinger samt giver råd og vejledning over telefonen.

  Vores kontor fungerer imidlertid stadig, og man kan ringe til os for råd og vejledning eller for at meddele behov for nødbehandling. Man kan fortsat kontakte os mandag til fredag (også i ferier og på helligdage) på telefon 70 275 285, og i den kommende tid er telefonerne åbne hver dag fra kl. 8-15. HjemmeTandplejen fortsætter således med både at stå klar med et nødberedskab, der kan afhjælpe borgeren med akutte situationer, men også med over telefonen at være behjælpelig med vejledning til plejepersonalet i god og sund hjemme-mundpleje, så vi på den måde er med til sikre os, at borgerne kan komme igennem denne tid på bedst mulig måde.

  Kontaktinfo

  Visitation & Rehabilitering

  Telefon: 7376 7676

  Telefontid:
  Mandag-fredag kl. 8-13 (onsdag er der lukket)

  Alle medarbejdere i Visitation & Rehabilitering har personlig træffetid dagligt fra 8.30-9.30 (onsdag lukket)

   

  Hvis du ikke har mulighed for at kontakte Team borgerindgang i telefontiden, er du velkommen til at kontakte os på mail til:
  POST-vogrborger@aabenraa.dk. Så vil vi svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest på førstkommende hverdag.

  Postadresse:

  Visitation & Rehabilitering
  Skelbækvej 2
  6200 Aabenraa

  Mail: tandplejen@aabenraa.dk

  Frit tandlægevalg for voksne visiteret til omsorgstandplejen
  Det frie valg betyder, at du kan vælge mellem Tandplejen Aabenraa Kommune eller en
  privat praktiserende tandlæge.

  Egenbetalingen er den samme, uanset hvad du vælger.

  Hvis du ønsker, at skifte tandlæge, skal du kontakte Tandplejen Aabenraa Kommune på
  Telefon 7376 7587.