Specialtandpleje

Specialtandpleje er et tilbud til personer, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, Sygesikringstandplejen eller Omsorgstandplejen.

Hvad er specialtandpleje?

Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje på Sygehuset.

Hvem kan blive tilmeldt specialtandpleje?

Det kan psykisk udviklingshæmmede og sindslidende i Aabenraa Kommune, der ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Der er intet alderskrav.

Henvisning til Specialtandplejen sker ved, at evt. Kommunal/regionalt botilbud, privatpraktiserende tandlæger/læger/Psykiatrisk hospitalsafdeling eller særligt dagtilbud, sender henvisningsblanket til Områdetandlæge Jane Elmgreen Boysen, via sikker mail: jeb@aabenraa.dk

Kontakt Områdetandlæge Jane Elmgreen Boysen via sikker mail på jeb@aabenraa.dk for at få en blanket.

Hvad koster specialtandpleje?

Den maksimale egenbetaling for deltagelse i specialtandplejen i 2023 er kr. 2.130,-.  Egenbetalingen reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Egenbetalingen er kun gældende for personer, der er fyldt 18 år. Der er ingen egenbetaling for børn under 18 år.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til egenbetalingen.

Borger er selv ansvarlig for transport til og fra sygehuset.