Tandpleje for unge

16- og 21-årige kan vælge mellem at modtage det gratis tandplejetilbud på en af de kommunale tandklinikker eller at få tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge.

Fleksible åbningstider

For at tilgodese de unge, der er gået ud af skolen, har vi fleksible åbningstider, så det er muligt at komme til undersøgelse eller behandling efter arbejde, uddannelse el. lign.

Som led i de almindelige undersøgelser taler vi bl.a. om spise- og drikkevaner, visdomstænder og overgang til privat tandlæge.

Hvis du vælger privat tandlæge

Hvis du vælger en privatpraktiserende tandlæge, så husk at give besked til den kommunale tandklinik, som du har været tilknyttet.

Kontaktperson

Joan Jørgensen, sekretær tandplejen/sundhedsplejen
Tlf.: 7376 7587 - jjoe@aabenraa.dk

Mail: tandplejen@aabenraa.dk

Tandplejen holder ferielukket følgende dage i 2023:
Uge 7 vinterferie.
3 dage før påske.
Lukket dagen efter Kr. himmelfart.
Sommerferie fra den 03. juli. Opstart mandag den 14. august 2023. (uge 27-32)
Uge 42 efterårsferie.