Rehabiliterings­plads

Døgnrehabilitering foregår på Special- og Rehabiliteringscenteret (SRC) i Rødekro.

OBS!

Sundheds- og Ældreministeriet har givet Aabenraa Kommune besked om, at besøgsrestriktionerne på de danske plejehjem og korttidscentre justeres med øjeblikkelig virkning.

Justeringen af restriktionerne betyder, at borgere på SRC-ophold nu kan få besøg af tre tilknyttede pårørende i deres egen bolig - dog kun to ad gangen. Det er en lille lempelse af de regler, som tidligere var gældende, hvor det kun var den primær pårørende, der kunne besøge beboeren i dennes bolig. Yderligere regler for besøg gælder som hidtil.

Med de nye retningslinjer vil indgangsdørene på SRC fortsat være aflåste. For at personalets primære arbejde med borgerne kan foregå uden for mange afbrydelser, opfordrer vi derfor kraftigt til at alle besøg hos borgere på SRC foregår i tidsrummet kl. 14 – 17. Hvis der undtagelsesvist er behov for besøg på andre tidspunkter aftales dette med personalet.

Vær opmærksom på, at det stadig gælder at:

  • Det er kun den primære pårørende, der må besøge beboeren på egen stue - med mindre besøget sker i en "kritisk situation".
  • Besøget skal foregå udendørs, hvis beboeren ønsker besøg af andre end de tre faste, nære pårørende eller af flere end to personer ad gangen
  • Retningslinjerne ift. afstand, mundbind og håndhygiejne gælder fortsat stadig.
  • Det er vigtigt, at du/I som pårørende ikke tager på besøg, hvis du/I har symptomer på Coronavirus

Om SRC

Formålet med en rehabiliteringsplads på SRC, er at tilbyde intensiv, individuel og målrettet genoptræning og rehabilitering hele døgnet i en afgrænset periode.

Det er målet, at du i højre grad vil være i stand til at klare dig selv i hverdagen og vil efterspørge mindre hjælp fra kommunen efter ophold på SRC i en døgnrehabiliteringsplads.

Hvem kan tilbydes en rehabiliteringsplads?

Målgruppen for en rehabiliteringsplads på SRC er borgere, som udskrives fra sygehuset med en eller flere komplekse sygdomme eller anden svækkelse, og mennesker, som er særligt sårbare eller har lav egenomsorgsevne. Generelt gælder det, at personerne skal have et udbytte af rehabiliteringen. Dvs. at de skal kunne få positivt gavn af et døgndækket, tværfagligt og tidsbegrænset forløb og er indstillet på at indgå i et aktivt samarbejde omkring forløbet.

Egenbetaling

Du skal selv betale for forplejning, vask og leje af linned, når du er på SRC. Taksterne fastsættes af kommunalbestyrelsen og fremgår af det bevillingsbrev, du får forud for opholdet.

Special- og rehabiliteringscenteret

Du kan kontakte SRC på:

Special- og Rehabiliteringscentret
Funkevej 9A 6230 Rødekro
Tlf: 73 76 62 00

 

Har du spørgsmål om bevillinger, takster, bolig, kvalitetsstandarder, kan du kontakte

Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

På alle hverdage fra kl. 08.00-13.00 på telefon 73 76 76 76 (onsdag lukket)