Rehabiliterings­plads

Døgnrehabilitering foregår på Special- og Rehabiliteringscenteret (SRC) i Rødekro.

OBS!

Sundhedsstyrelsens påbud om besøgsrestriktioner på midlertidige opholdssteder er fortsat gældende. Der er dog lavet følgende muligheder for besøg:
Inden besøg på SRC skal der ALTID laves telefonisk aftale med personalet i forhold til koordinering af antal pårørende i huset.
Besøg foregår som udgangspunkt udendørs. Max 1-2 besøgende ad gangen.
Besøg kan foregå indendørs i tilfælde af kritisk eller akut opstået sygdom.
I de tilfælde, hvor de fysiske rammer ikke gør det muligt at afholde udendørs besøg eller borger er fysisk begrænset i at deltage i udendørs besøg, kan 1-2 FASTE besøgende få dispensation til indendørs besøg. Dette aftales med personalet på SRC.

 

Formålet med en rehabiliteringsplads på SRC, er at tilbyde intensiv, individuel og målrettet genoptræning og rehabilitering hele døgnet i en afgrænset periode.

Det er målet, at du i højre grad vil være i stand til at klare dig selv i hverdagen og vil efterspørge mindre hjælp fra kommunen efter ophold på SRC i en døgnrehabiliteringsplads.

Hvem kan tilbydes en rehabiliteringsplads?

Målgruppen for en rehabiliteringsplads på SRC er borgere, som udskrives fra sygehuset med en eller flere komplekse sygdomme eller anden svækkelse, og mennesker, som er særligt sårbare eller har lav egenomsorgsevne. Generelt gælder det, at personerne skal have et udbytte af rehabiliteringen. Dvs. at de skal kunne få positivt gavn af et døgndækket, tværfagligt og tidsbegrænset forløb og er indstillet på at indgå i et aktivt samarbejde omkring forløbet.

Egenbetaling

Du skal selv betale for forplejning, vask og leje af linned, når du er på SRC. Taksterne fastsættes af kommunalbestyrelsen og fremgår af det bevillingsbrev, du får forud for opholdet.

Special- og rehabiliteringscenteret

Du kan kontakte SRC på:

Special- og Rehabiliteringscentret
Funkevej 9A 6230 Rødekro
Tlf: 73 76 62 00

 

Har du spørgsmål om bevillinger, takster, bolig, kvalitetsstandarder, kan du kontakte

Visitation & Rehabilitering
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

På alle hverdage fra kl. 08.00-13.00 på telefon 73 76 76 76