Veteraner

Anerkendelse, Støtte og Oplysning – Veteranstrategi for Aabenraa Kommune

  Aabenraa Kommunes Veteranstrategi anerkender danske veteraners indsats for Danmark, støtter veteraner og pårørende med særlige behov og oplyser kommunens medarbejdere, virksomheder og borgere om veteranernes kompetencer og udfordringer.

  Strategien beskriver f.eks. Aabenraa Kommunes veterankoordinators arbejde med særligt udfordrede veteraner, som indgår i psykiatri- og beskæftigelsestilbud. Ligeså vigtig er opmærksomheden på pårørende til veteranerne.

  Strategien fokuserer også på de stærke kompetencer, som veteraner har opøvet i Forsvaret og under deres udsendelser. Kompetencer som er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

  Veterankoordinator er Jørn Wedege Hansen, tlf. 7376 7394,  Mobil: 2156 7277. Mail:  jwh@aabenraa.dk

  Veteranstrategi Aabenraa Kommune

  KONTAKTPERSON

  Jørn Wedege Hansen, veterankoordinator
  Tlf.: 7376 7394
  Mobil: 2156 7277
  Mail: jwh@aabenraa.dk

  Ved akut behov uden for åbningstid ring til Veterancentrets døgntelefon 7281 9700